Image placeholder

ISKORISTITE OVU JEDINSTVENU PONUDU I OSIGURAJTE SVOJ VAUČER!

Savjetodavne usluge kod komercijalizacije intelektualnog vlasništva.

Aplicirajte za bespovratni iznos do 10.000,00 KM kako biste unaprijedili svoje poslovanje putem digitalizacije!

Ključna Uloga Savjetodavnih Usluga u Komercijalizaciji Intelektualnog Vlasništva.

Savjetodavne usluge kod komercijalizacije intelektualnog vlasništva obuhvataju procjenu vrijednosti intelektualnog vlasništva, prodaju i kupovinu tehnologije i intelektualnog vlasništva (patent/dizajn/žig), kao i podršku tokom sudskih procesa u domeni intelektualnog vlasništva u BiH i inostranstvu. Procjena vrijednosti intelektualnog vlasništva je proces koji uključuje analizu finansijske važnosti patenata, pružajući osnovu za strateške odluke, finansijsko planiranje i pregovaranje o licenciranju ili prodaji. Prodaja i kupovina intelektualnog vlasništva uključuje pregovaranje, pripremu pravnih dokumenata i provođenje dubinske analize kako bi se osiguralo pravilno prenošenje prava intelektualnog vlasništva uz odgovarajuće uvjete. Pružanje pravne podrške tokom sudskih procesa vezanih za intelektualno vlasništvo, uključuje savjetovanje, pripremu pravnih dokumenata i zastupanje pred sudom, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu.

Illustration

Benefiti za mala i srednja preduzeća u BiH

Poticanje inovacije: 

Informisana mala i srednja preduzeća su sklonija prepoznati prilike za inovaciju i zaštitu novih ideja koje im osiguravaju uspjeh na domaćem i inostranom tržištu.


Smanjenje rizika: 

Mentorstvo malih i srednjih preduzeća pomaže u prepoznavanju i rješavanju tehničkih izazova i problema, smanjujući rizik od neuspjeha proizvoda.

Illustration

Omogućite bolje upravljanje intelektualnim vlasništvom i uspješniju implementaciju inovativnih proizvoda!

Ne dopustite da vaše inovativne ideje ostanu nezaštićene. Obratite nam se danas i saznajte kako možemo transformirati vaše poslovanje.

Otkrijte širok spektar ostalih usluga

Illustration

Back up as sa Service (BaaS) za MSP

Illustration

Digitalni i održivi konsalting za MSP

Illustration

Napredna podatkovna i analitička platforma za MSP

Illustration

Rapid "light" prototyping za MSP

Illustration

Oporavak od katastrofe i kontinuitet poslovanja za MSP

Illustration

Sigurno hostiranje poslovnih aplikacija za MSP

Želite digitalizirati svoje poslovanje? 

Ispunite kontakt formu ispod i pridružite se malim i srednjim preduzećima koja će iskusiti prednosti digitalnog inovacijskog hub-a

Hvala na popunjenoj formi!

Kontaktirat ćemo vas uskoro.

Can't send form.

Please try again later.