EBRD, EU i GIZ podržavaju digitalizaciju malih i srednjih preduzeća u BiH

EBRD, EU i GIZ podržavaju digitalizaciju malih i srednjih preduzeća u BiH

Johann Sattler, šef Delegacije EU u BiH

Johann Sattler, šef Delegacije EU u BiH

Danas je predstavljen novi program "Go Digital". Ovaj program predstavlja zajednički napor Evropske unije (EU) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) usmeren ka pružanju snažne podrške malim i srednjim preduzećima (MSP) u Bosni i Hercegovini, potičući ih na ulaganje u digitalnu transformaciju.

Tri Stuba Aktivnosti: Program Go Digital zasniva se na tri ključna stuba aktivnosti, čiji je cilj omogućiti malim i srednjim preduzećima da uspešno implementiraju digitalne tehnologije i unaprede svoje poslovanje:

  1. Investicije u Digitalizaciju: Ovaj stub podržava MSP-ove u ulaganju u digitalizaciju svojih operacija. Cilj je povećati produktivnost, operativnu učinkovitost i otpornost na promene na tržištu.
  2. Podrška Produktivnosti: Program pruža podršku drugim investicijama koje će poboljšati ukupnu produktivnost MSP-ova, stvarajući snažnu osnovu za daljnji rast.
  3. Jačanje Otpornosti: Kroz treći stub aktivnosti, MSP-ovi će dobiti podršku za povećanje svoje otpornosti na ekonomske izazove, koristeći digitalne alate i strategije.

QSS i Fab Lab potpisali ugovor za formiranje Digitalno Inovacijskog Hub-a Digital Storm

Doprinos Digitalnoj Agendi Evropske Komisije: Novi program direktno doprinosi Digitalnoj Agendi Evropske komisije za Zapadni Balkan. Ova agenda ima za cilj podržati tranziciju privatnog sektora i pomoći preduzećima da u potpunosti iskoriste prednosti digitalne transformacije ekonomije. Ova inicijativa odražava posvećenost EU i EBRD-a podršci razvoju i modernizaciji privrede u Bosni i Hercegovini.

Predstavljanje programa podrške malim i srednjim preduzećima

Predstavljanje programa podrške malim i srednjim preduzećima

Digitalni Inovacioni Hub: Potpisivanje Ugovora: U sklopu projekta "EU4DigitalSME", koji finansira Evropska unija i implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), potpisan je ugovor između #QSS i FabLab Bosnia & Herzegovina. Ovaj ugovor ima za cilj formiranje Digital Innovation Hub-a u BiH, pružajući platformu za podršku malim i srednjim preduzećima u digitalnoj transformaciji.Zaključak: Program "Go Digital" označava značajan korak napred u jačanju digitalnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Ova inicijativa nije samo podrška trenutnim izazovima, već i investicija u budućnost, stvarajući održivu osnovu za ekonomski razvoj i konkurentske prednosti na globalnom tržištu.

QSS i Fab Lab

QSS i Fab Lab

Ugovor je potpisan u sklopu projekta “EU4DigitalSME”, kojeg sufinansira Evropska unija, a implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), u namjeri da se podrži digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća u BiH.