Image placeholder

ISKORISTITE OVU JEDINSTVENU PONUDU I OSIGURAJTE SVOJ VAUČER!

Patenti i "know-how" valorizacija za mala i srednja preduzeća

Aplicirajte za bespovratni iznos do 10.000,00 KM uz svega 10% vlastitog učešća i unaprijedite svoje poslovanje putem digitalizacije!

Zašto Patenti i know-how valorizacija za MSP

U sklopu ove usluge Digital Storm vam pruža edukacije iz svih oblasti Intelektualnog vlasništva i mentorstvo tokom razvoja vašeg inovativnog proizvoda. Edukacija iz svih oblasti intelektualnog vlasništva obuhvata pružanje edukacijskog procesa o različitim aspektima intelektualnog vlasništva pojedincima ili timovima unutar vašeg preduzeća. Ove edukacije imaju za cilj pružiti preduzećima bolji uvid u zaštitu i korištenje Intelektualnog vlasništva. Mentorstvo tokom razvoja inovativnog proizvoda uključuje stručnu podršku, savjetovanje i vodstvo pojedinaca ili timova koji razvijaju novi proizvod. Ovo mentorstvo omogućava da se inovativni proizvod razvija uz minimiziranje rizika i veću vjerovatnoću uspjeha na tržištu.

Illustration

 Benefiti za mala i srednja preduzeća u BiH

Poticanje inovacija: 

Informisana preduzeća su sklonija prepoznati prilike za inovaciju i zaštitu novih ideja koje im osiguravaju uspjeh na domaćem i inostranom tržištu.


Smanjenje rizika: 

Putem našeg mentorstva mi vam pomažemo u prepoznavanju i rješavanju tehničkih izazova i problema, smanjujući rizik od neuspjeha proizvoda.

Kreiramo uspješne i inovativne poslovne priče za mala i srednja preduzeća u BiH!

UREĐAJ ZA ZBRINJAVANJE MEDICNSKOG INFEKTIVNOG OTPADA

Patent rješenje

Digital Storm je igrao ključnu ulogu u patentiranju inovativnog uređaja za zbrinjavanje medicinskog infektivnog otpada, koji je razvila Katarina Ponjavić. Ovaj pametni uređaj je specifično dizajniran da omogući efikasno rukovanje najmanjim količinama otpada direktno na mjestu nastanka. Sa malim dimenzijama i visokim kapacitetom, ovaj uređaj je idealan za različite zdravstvene ustanove, nudeći praktičnost i jednostavno rukovanje.

Poboljšajte Upravljanje Intelektualnim Vlasništvom i Implementaciju Inovacija!

Kontaktirajte nas danas kako bi vam pružili podršku i pomogli da ostanete konkurentni na tržištu. 

Otkrijte širok spektar ostalih usluga

Illustration

Back up as sa Service (BaaS) za MSP

Illustration

Digitalni i održivi konsalting za MSP

Illustration

Napredna podatkovna i analitička platforma za MSP

Illustration

Rapid "light" prototyping za MSP

Illustration

Oporavak od katastrofe i kontinuitet poslovanja za MSP

Illustration

Sigurno hostiranje poslovnih aplikacija za MSP

Želite li transformisati svoje poslovanje? 

Ispunite kontakt formu ispod i pridružite se malim i srednjim preduzećima koja će iskusiti prednosti digitalnog inovacijskog hub-a

Hvala na popunjenoj formi!

Kontaktirat ćemo vas uskoro.

Can't send form.

Please try again later.