Image placeholder

ISKORISTITE DIGITAL STORM PONUDE I OSIGURAJTE SVOJ VAUČER

Vaša Destinacija za Sveobuhvatne Kurseve i Obuke

Otkrijte svijet moderne tehnologije i inovacija kroz naše pažljivo osmišljene edukacije, kurseve i obuke. Bilo da je riječ o kolaborativnoj robotici, aditivnoj proizvodnji, 3D skeniranju ili intelektualnom vlasništvu, nudimo širok spektar programa koji će vas osposobiti za industrije budućnosti. S Digital Storm-om, korak ste bliže vrhunskim vještinama i znanju.

Kursevi i obuke

Illustration

JEDNODNEVNI KURS

Uvod u kolaborativnu robotiku sa Universal Robots

Kurs je osmišljen za početnike, ovaj jednodnevni kurs pruža osnove kolaborativne robotike, obuhvatajući postavljanje, osnovno programiranje, kolaborativne operacije i napredno programiranje.

Illustration

JEDNODNEVNI KURS

Napredna obuka iz kolaboracijske robotike

Na ovom kursu ćete naučiti integrirati UR5e cobota s Robotiq Wrist kamerom za uspješnu saradnju između ljudi i robota. Steći ćete stručnost u korištenju Polyscope programskog interfejsa i osnovnim vještinama poput rada s promjenjivim pozicijama, višestrukim TCP-ovima i integriranim senzorom sile/momenta.

Illustration

JEDNODNEVNI KURS

Uvod u aditivnu proizvodnju

Kurs je idealan za pojedince koji su novi u aditivnoj proizvodnji ili imaju neka osnovna znanja o 3D printanju. Kurs će pokriti osnove aditivne proizvodnje i 3D štampe, uključujući različite vrste tehnologija 3D štampanja, proces 3D štampanja i primjene aditivne proizvodnje. Polaznici će steći znanja i vještine potrebne za rukovanje 3D printerom i kreiranje osnovnih 3D modela. 

Illustration

JEDNODNEVNI KURS

Napredna aditivna proizvodnja

Kurs je namijenjen je profesionalcima koji žele unaprijediti svoje znanje i vještine u aditivnoj proizvodnji i 3D štampi. Kurs pokriva napredne teme kao što su tehnologije 3D printanja, svojstva materijala, optimizacija procesa i tehnike naknadne obrade. Učesnici će naučiti o naprednim tehnologijama 3D štampanja, kao što su SLS, DLP i MJF, naprednim svojstvima materijala, tehnikama optimizacije procesa i naprednim tehnikama naknadne obrade. 

Illustration

POLUDNEVNI KURS

Uvod u 3D skeniranje

Kurs je posebno osmišljen za profesionalce željne napredovanja u aditivnoj proizvodnji i 3D štampi. Osim temeljnih principa, obrađuje i napredne aspekte ovih tehnologija, uključujući različite tehnike printanja, dublje razumevanje karakteristika materijala, strategije za optimizaciju procesa, kao i efikasne metode naknadne obrade. Na kraju kursa, polaznici će moći upravljati naprednim 3D štampačima i kreirati složene 3D modele sa optimizovanim parametrima procesa, materijala i tehnikama naknadne obrade.

Illustration

DVODNEVNI KURS

Aditivna proizvodnja u telekomunikacijskoj industriji

Kurs je namjenjen pojedincima zainteresovanim za dizajn 3D antena, izradu prototipa, proizvodnju, kao i dizajn drugih brojnih vrsta komponenti koje se koriste u aerospace aplikacijama. Učesnici će steći razumijevanje osnovnih principa dizajna antena i imat će praktično iskustvo izrade prorotipova i proizvodnje antena.

Illustration

PETODNEVNI KURS

Rapid prototyping

Kurs polaznicima pruža sveobuhvatno razumijevanje procesa brze izrade prototipa. Kurs pokriva niz tema, od dizajna do proizvodnje i testiranja, kako bi se omogućilo polaznicima da brzo i efikasno razviju i iteriraju prototipove. Učesnici će naučiti o najnovijim alatima i tehnikama za brzu izradu prototipa i steći praktično iskustvo kroz praktične vježbe. Kurs je pogodan za pojedince koji su zainteresovani za razvoj svojih vještina u dizajnu i razvoju proizvoda, uključujući inženjere, dizajnere i poduzetnike. 

Illustration

JEDNODNEVNI KURS

3D skeniranje i metrologija

Kurs 3D skeniranje i metrologija pruža osnove tehnologija 3D skeniranja, različite tehnike skeniranja, osnovne principe metrologije, i tehnike obrade podataka 3D skeniranja. Idealno za one koji žele razumjeti kako koristiti 3D skeniranje u mjerenju i analizi objekata.

Illustration

DVODNEVNI KURS

Reverziblni inženjering

Kurs je dizajniran da nauči polaznike kako da kreiraju digitalne modele fizičkih objekata koristeći različite alate i tehnike. Kurs će pokriti teme kao što su skeniranje, point cloud procesiranje, rekonstrukcija površine i CAD modeliranje. Učesnici će naučiti kako koristiti različite softverske programe i opremu za kreiranje preciznih i detaljnih digitalnih modela fizičkih objekata. Do kraja kursa polaznici će steći znanja i vještine potrebne za kreiranje digitalnih modela fizičkih objekata za različite primjene.

Illustration

TRODNEVNI KURS

Mikroskopija u biofotonici

Na ovom kursu će se polaznicima prezentirati opći principi fluorescentne mikroskopije i tehnika snimanja kao što je fluorescentno snimanje. Od polaznika se traži da urade praktičan rad koji uključuje korištenje opreme i naknadnu obradu signala/slike. Polaznici će prezentirati svoj eksperimentalni rad drugim polaznicima, dijeleći na taj način svoja iskustva i uvježbavajući prezentacijske vještine. 

Illustration

DVODNEVNI KURS

Bioinženjering - Uvod u bioprinting

Kurs pruža sveobuhvatan uvod u bio-printing, idealan za početnike koji žele naučiti najnovije tehnološke inovacije u ovoj oblasti. Naučit ćete o različitim tehnikama za inkorporaciju ćelija i biomaterijala u tkivno inženjeringu i regenerativnoj medicini, te istražiti trenutno stanje i budući potencijal tehnologije bio-printinga.

Illustration

JEDNODNEVNI KURS

Osnove dizajna PCB-a u Altiumu

Kurs pruža uvod u proces projektovanja štampanih ploča (PCB) pomoću softvera Altium Designer. Kurs pokriva osnove shematskog snimanja, postavljanja komponenti i usmjeravanja, kao i generisanja proizvodnih izlaznih datoteka. Učesnici će također naučiti kako izvršiti provjere pravila dizajna kako bi osigurali da njihovi dizajni ispunjavaju industrijske standarde. Do kraja kursa, polaznici će imati znanja i vještine za dizajniranje vlastitih jednostavnih PCB-a koristeći Altium Designer.

Illustration

POLUDNEVNI KURS

Instalacije za optičke mreže

Kurs pokriva proces instalacije optičkih mreža, uključujući pripremu kablova, završetak i testiranje. Učesnici će naučiti o različitim vrstama optičkih kablova, konektora, tehnikama spajanja i alatima koji se koriste u instalacijama optičkih vlakana. Kurs također pokriva sigurnosne mjere i najbolje prakse u instalacijama optičkih vlakana. Do kraja kursa polaznici će imati znanja i vještine potrebne za instaliranje i testiranje optičkih mreža.

Illustration

POLUDNEVNI KURS

Termalne kamere i termografija

Kurs pruža uvod u termoviziju i njen način primjene u termografiji. Učesnici će naučiti o principima termovizije, vrstama termalnih kamera koje su dostupne i njihovoj primjeni. Također će naučiti kako interpretirati termalne slike i razumjeti značaj mjerenja temperature. Do kraja kursa, polaznici će steći osnovno razumijevanje termovizije i njene primjene u različitim oblastima.

Illustration

DVODNEVNI KURS

Kalibracija industrijske instrumentacije

Kurs pokriva principe i tehnike kalibracije za različite instrumente koji se koriste u industrijskim aplikacijama. Učesnici će naučiti o standardima mjerenja, postupcima kalibracije i opremi koja se koristi za kalibraciju. Kurs također uključuje praktične vježbe za kalibraciju različitih instrumenata. Do kraja kursa, polaznici će imati solidno razumijevanje kalibracije industrijske instrumentacije, što može pomoći u osiguravanju tačnih i pouzdanih mjerenja u njihovom radu.

Illustration

JEDNODNEVNI KURS

Intelektualno vlasništvo za početnike

Kurs pruža uvod u sisteme intelektualnog vlasništva (IP) i vrste prava intelektualnog vlasništva koja su dostupna. Učesnici će naučiti kako zaštititi svoje kreacije, izume i dizajne putem patenata, zaštitnih znakova i prava na dizajn. Kroz studije slučaja i praktične smjernice, polaznici će steći osnovno razumijevanje IP sistema i njegovog značaja za podsticanje inovacija i kreativnosti.

Illustration

JEDNODNEVNI KURS

Napredni kurs intelektualnog vlasništva

Kurs je dizajniran za kompanije koje učestvuju u programu Teaching Factory. Učesnici će steći dubinsko razumijevanje prava intelektualnog vlasništva (IPR), uključujući patente, žigove i dizajne. Kroz niz modula, polaznici će naučiti o strategijama zaštite, politikama intelektualne svojine, komercijalizaciji i transferu tehnologije.

Za dodatne informacije o našim kursevima i obukama, slobodno nas kontaktirajte! 

DIH FORUM & DIGITAL STORM DIH

Povećanje svijesti i edukacija MSP-a o ključnoj ulozi digitalizacije.

Prvi Forum Digitalnih Inovacijskih Hub-ova se fokusirao na digitalnu inovaciju i tehnologiju za mala i srednja preduzeća (MSP). Forum je imao za cilj pružiti MSP-ovima uvide i najbolje prakse o digitalnoj transformaciji. Program je uključivao panel diskusije sa evropskim i lokalnim predstavnicima DIH-a, industrijske demonstracije i stručne prezentacije o započinjanju digitalizacije za MSP-ove, EU4DigtalSME programima te fondovima i ostalim finasijskim mogućnostima za MSP-ove.